Sân chơi 500m2 cho chó cưng ở Sài Gòn

Một nhóm bạn trẻ đã bỏ tiền thuê sân bãi, sắm nhiều thiết bị chuyên dụng để nhiều người đưa chó cưng tới huấn luyện, vui chơi.TOP