Chuyển đi đâu khi trường quốc tế ngưng hoạt động?

Sự việc lùm xùm tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) khiến không ít phụ huynh băn khoăn nếu chẳng may rủi ro xảy ra là trường quốc tế ngưng hoạt động thì học sinh sẽ chuyển đi đâu để không gián đoạn việc học?


TOP