Kinh tế

Vốn đầu tư của doanh nghiệp FDI vào Quảng Trị giảm

Trong 3 tháng đầu năm 2018, tỉnh Quảng Trị không thu hút được dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nào. Hiện nay, số dự án có vốn FDI đang hoạt động trên địa bàn là 11 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 39,23 triệu USD.

Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI trong quý I.2018 ước tính đạt 833.730 USD, giảm 5,47% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2018, tỉnh Quảng Trị có thêm 70 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 741,5 tỉ đồng, số vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp đạt 10,59 tỉ đồng.

Tác giả: H.THƠ

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: Quảng Trị , vốn đầu tư , FDI

BÀI MỚI ĐĂNGTOP