Tin địa phương

Bổ sung mỏ đá vôi tại Minh Hóa vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu

Về việc bổ sung mỏ đá vôi vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu cho Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2987 /BXD-VLXD gửi Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Quảng Bình là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản đá vôi phong phú, có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu sản xuất vôi bột chất lượng cao. Trong những năm qua đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm, mong muốn dược hợp tác với tỉnh đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vôi bột chất lượng cao tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong đó có Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

UBND tỉnh Quảng Bình nhận thấy việc đầu tư Nhà máy sản xuất vôi bột chất lượng cao tại thôn Lạc Thiện, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa theo đề nghị của Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương là phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế- xã hội đối với huyện miền núi Minh Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung; góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh và giải quyết công ăn việc làm cho người dân khu vực thực hiện dự án. Ngày 14/8/2015, UBND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vôi bột chất lượng cao đối với Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương. Tuy nhiên, dự án Nhà máy sản xuất vôi bột chất lượng cao và vùng nguyên liệu của dự án do Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương dự kiến đầu tư chưa nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng.

Và để có cơ sở cho Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương lập Đề án thăm dò, cấp giấy phép khai thác phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất vôi chất lượng cao tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình và hồ sơ liên quan, Bộ Xây dựng xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Ngày 27/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2862/BXD-VLXD về việc bổ sung Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp do Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương thực hiện với công suất 120.000 tấn/năm tại thôn Lạc Thiện, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vào Quy hoạch Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, khu vực núi đá vôi (có diện tích 29,0 ha) tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xin bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vôi cho Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp của Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương không thuộc khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, không ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển du lịch, không có các công trình, di tích văn hóa, được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương hoàn tất các thủ tục để cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định, Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung mỏ đá vôi nêu trên vào Quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 để cấp phép thăm dò, khai thác nguyên liệu sản xuất vôi cho Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp của Cty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

Tác giả: Tuyết Hạnh

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNGTOP