Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn

Sáng nay 6-6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Kỳ vọng nhiều sáng kiến qua chất vấn để góp phần xây dựng, phát triển đất nước

Chia sẻ trước thềm phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội cho rằng, các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này đều có tính thời sự, thiết thực và liên quan mật thiết tới đời sống nhân dân. Thông qua đó, kỳ vọng sẽ có nhiều sáng kiến để góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026


TOP