Tin địa phương

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH15 và 1022/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Hiến pháp; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH2024 và Luật số 47/2019/QH14; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 22/TTr-BCTĐB ngày 26/3/2024 và đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 42/TTr-HĐND, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH15 quyết nghị việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đối với ông Hoàng Xuân Tân, kể từ ngày 13/3/2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh minh họa).

Đồng thời, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH15 quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 13/3/2024.

Cả 2 Nghị quyết nêu rõ: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Hoàng Xuân Tân và ông Lê Vĩnh Thế theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP