Giải pháp hạ giá thành vé máy bay để kích cầu du lịchc

Sáng 6/6, tiếp tục chương trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Kỳ vọng nhiều sáng kiến qua chất vấn để góp phần xây dựng, phát triển đất nước

Chia sẻ trước thềm phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội cho rằng, các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này đều có tính thời sự, thiết thực và liên quan mật thiết tới đời sống nhân dân. Thông qua đó, kỳ vọng sẽ có nhiều sáng kiến để góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Tuần này, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Theo chương trình Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, hôm nay (3-6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Sáng 27/3, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB), các đại biểu bày tỏ ủng hộ quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia GTĐB mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, nhưng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đánh giá tác động sâu hơn, toàn diện hơn đối với chính sách này để tăng tính thuyết phục.


TOP