Giáo dục

Thanh tra lò “lò ấp tiến sĩ”: Một người hướng dẫn 44 học viên của 3 ngành

Hàng loạt sai phạm về hoạt động đào tạo tại Học viện Khoa học Xã hội (KHXH), Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được Thanh tra Bộ GD & ĐT công bố.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, Học viện Khoa học Xã hội tuyển sinh trình độ tiến sĩ có nội dung về điều kiện dự tuyển không đúng quy định tại khoản 1 điều 8 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Cụ thể, người có bằng thạc sĩ các ngành Chính trị học, Hành chính học, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Quản lý Khoa học và Công nghệ được dự tuyển cả 4 chuyên ngành Luật (Luật hiến pháp và Luật hành chính, Luật hình sự và Tố tụng hình sự, Luật kinh tế, Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm).

Người có bằng thạc sĩ ngành Chính sách công, Quản lý công được dự thi chuyên ngành Kinh tế Quốc tế…

Học viện Khoa học Xã hội

Đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra xác xuất hồ sơ của 12 NCS trúng tuyển năm 2016 cho thấy, phiếu đánh giá hồ sơ của thí sinh của cả 05 thành viên của tiểu ban chuyên môn chỉ cho điểm đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu, không cho điểm hồ sơ trên phiếu đánh giá (kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ, thành tích nghiên cứu khoa học; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong hai thư giới thiệu), chưa tổng hợp đầy đủ kết quả điểm đánh giá trong Biên bản theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng chỉ ra những bất cập trong việc phân công hướng dẫn cho nghiên cứu sinh: Ngành Quản lý Giáo dục năm 2015 có nhiều trường hợp được phân công hướng dẫn chưa đúng quy định. Tiến sĩ ngành Kinh tế nhưng được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Giáo dục. Tiến sĩ ngành Nhân học được phân công hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh ngành Dân tộc học.

Theo kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT, Học viện Khoa học Xã hội đã thực hiện không đúng quy định của Bộ GD&ĐT trong các khâu như xét tuyển thạc sĩ, nghiên cứu sinh (NCS), hoặc phân công người hướng dẫn học viên (HV), NCS không cùng ngành/chuyên ngành với NCS, phân công người hướng dẫn cùng lúc quá nhiều HV thạc sĩ, NCS...

Cụ thể, khi kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành luật, ngành chính sách công đợt 1 năm 2015 và ngành công tác xã hội năm 2015, Thanh tra bộ phát hiện nhiều người được phân công hướng dẫn số lượng học viên tại cùng thời điểm vượt quá quy định.

Đơn cử một trường hợp được giao hướng dẫn 44 HV của 3 ngành khác nhau. Một số trường hợp khác hướng dẫn cùng lúc 18, 11, 10 hoặc 9 HV. Theo quy định có hiệu lực vào thời điểm đó, người có chức danh giáo sư được hướng dẫn tối đa cùng lúc 7 HV (người có học hàm thấp hơn hoặc chỉ là tiến sĩ thì ít hơn).

Còn với đào tạo tiến sĩ, tại một thời điểm có người có học hàm giáo sư cùng hướng dẫn 12 NCS, phó giáo sư 9 NCS, tiến sĩ hướng dẫn 7 NCS. Trong khi đó quy chế chỉ cho phép một giáo sư được hướng dẫn cùng lúc không quá 5 NCS, phó giáo sư không quá 4, và tiến sĩ không quá 3.

Chương trình đào tạo không đảm bảo kiến thức tối thiểu

Từ 2015-2017, Học viện Khoa học Xã hội tuyển sinh hơn 1.100 tiến sĩ nhưng chương trình đào tạo không bảo đảm yêu cầu theo quy chế.

Đối với tổ chức quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT thì tất cả các chương trình đào tạo đều chưa có đầy đủ nội dung các phần quy chế yêu cầu. Một số chương trình đào tạo được học viện thiết kế chung cho cả 4 đến 5 ngành đào tạo khác nhau, trong đó các học phần về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành có nội dung giống nhau.

Các chương trình đào tạo của học viện có cấu trúc gồm 16 tín chỉ, không đảm bảo lượng kiến thức tối thiểu. Học viện cũng chưa xây dựng, ban hành chuẩn đầu ra của các ngành, chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, chưa thực hiện việc công bố công khai chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử.

Nếu chỉ tính đội ngũ giảng viên cơ hữu, theo quy định năm 2017, học viện không còn năng lực tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ khối ngành I. Năng lực tuyển sinh trình độ thạc sĩ khối ngành III là 33 chỉ tiêu, khối ngành VII là 53 chỉ tiêu.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNGTOP