Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông qua cải cách hành chính

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tích cực trển khai CCHC trong hoạt động quản lý nhà nước, trong đó tập trung cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian qua, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục đổi mới, các giải pháp phát huy nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần duy trì đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường. Tuy nhiên, hiện nay công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên xuất hiện những hạn chế, bất cập. Những vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại Hội thảo về quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục diễn ra ở Đà Nẵng ngày 16-10, do Cục Quản lý chất lượng, Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 (Bộ GD-ĐT) phối hợp tổ chức.


TOP