HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua 12 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

Ngày 9.9, tại TP Đồng Hới, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn, Hoàng Xuân Tân chủ tọa kỳ họp.


TOP