Video

Quảng Ngãi tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Theo sử sách ghi chép lại, vào đầu thế kỷ 17, đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại làng An Vĩnh và An Hải, nay thuộc huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi được thành lập.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP