Trong nước

Kỷ luật nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, Ban Thường vụ Huyện ủy và 1 số lãnh đạo chủ chốt của huyện này.

Nội dung của thông cáo nêu rõ: Với cương vị là Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, ông Đinh Kà Để có những vi phạm, khuyết điểm như: tổ chức thực hiện quy chế làm việc không nghiêm túc, còn nhiều thiếu sót; chưa kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, không chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm, nhiệm kỳ và xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016; chưa kịp thời chỉ đạo bổ sung, sửa đổi quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử có nhiều trường hợp chưa đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục.

Ông Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Kà Để làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng cơ quan nơi công tác; căn cứ quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Kà Để bằng hình thức khiển trách.

Được biết, ông Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây chính thức nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày 1/8/2018.

Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây và cá nhân các lãnh đạo chủ chốt của huyện như: ông Lê Văn Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trương Văn Do, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Xuân Trái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tây chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã quyết định thay đổi mức kỷ luật từ hình thức cảnh cáo bằng khiển trách đối với ông Lê Thanh Tân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP