Trong nước

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Chiều 25/10, Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 cán bộ lãnh đạo cấp cao do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

44 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm lần này thuộc các khối Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan tư pháp và Kiểm toán Nhà nước. Trong đó có 1 người khối Chủ tịch nước, 17 người thuộc khối Quốc hội, 23 thành viên Chính phủ.

Chi tiết số phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp cao:

Theo quy định tại Nghị quyết 96 của Quốc hội, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Nghị quyết 96 nêu rõ: Nếu người được lấy phiếu có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Nếu người được lấy phiếu có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Tính đến nay, Quốc hội đã 3 lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Lần đầu tiên là năm 2013, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh. Năm 2014, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 với 50 người và tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh.

Tác giả: HÀ CƯỜNG

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP