Trong nước

Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

HĐND Thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 56/BC-HĐND về kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, HĐND thành phố đã thảo luận, thống nhất quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố.

Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Theo đó, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục thực hiện đông bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố, cần có các giải pháp đột phá và có tính chất khả thi để hoàn thành các nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thực hiện quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội; tiếp tục CCHC, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng địa phương, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét việc trả lời kiến nghị của cử tri, thực hiện giám sát thông qua chất vấn đối với UBND thành phố và một số sở, ban, ngành, quận, huyện thị xã về những vấn đề bức xúc đang được cử tri, nhân dân quan tâm.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tiếp tục dành 01 ngày cho hoạt động chất vấn tập trung vào hai nhóm vấn đề: (1) Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư; (2) Công tác quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Kỳ họp này, HĐND thành phố tiếp tục đối mới trong hoạt động chất vấn theo hướng "hỏi nhanh, đáp rõ" (thời gian đại biểu đặt câu hỏi không quá 1 phút; người trả lời đi thẳng vào vấn đề đại biểu hỏi).

Đã có 40 đại biểu tham gia với 51 lượt chất vấn, tăng gấp 2 lần so với kỳ họp thứ 5. Số lượt đại biểu tranh luận lại là 10 đại biểu cũng tăng gấp 2,5 lần so với kỳ họp thứ 5.

Kỳ họp này, các đại biểu không chuyên trách tham gia chất vấn cũng nhiều nhất từ trước đến nay, chiếm 50% số đại biểu tham gia chất vấn. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, công khai, dân chủ và trách nhiệm. Các đại biểu chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, có lựa chọn trọng tâm theo chủ đề và là những nội dung mà cử tri, nhân dân Thủ đô đang rất quan tâm, bức xúc, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu với cử tri.

Phần trả lời của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện bám sát nội dung câu hỏi, cơ bản đã làm rõ được các vấn đề đại biểu nêu, trong đó đã chỉ rõ trách nhiệm, giải pháp và lộ trình thực hiện.

Tại phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã có bài phát biểu giải trình làm rõ thêm các vấn đề còn vướng mắc, đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố; nhấn mạnh các giải pháp quyết liệt mà UBND Thành phố sẽ triển khai thực hiện trong năm 2018 nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND thành phố trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố đã thảo luận, thông qua 10 nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất rất cao gồm 03 nghị quyết thường kỳ, 07 nghị quyết chuyên đề. Nội dung toàn văn các nghị quyết trên sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của HĐND thành phố Hà Nội và một số phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

Để các nghị quyết của HĐND Thành phố sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, HĐND thành phố giao UBND thành phố khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện, HĐND thành phố giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thành phố giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. HĐND thành phố kêu gọi các các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, cử tri và nhân dân Thủ đô nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2018 của thành phố.

Tác giả: HP

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNGTOP