Xã hội

Chủ tịch huyện bị giao thẳng trách nhiệm, cát tặc hết cửa hoành hành!

Để quyết liệt ngăn chặn tình trạng vi phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông và tập kết, kinh doanh trái phép cát, sỏi, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn giao thẳng trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Nếu không hoàn thành thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 84/UBND-TN về việc tập trung cao điểm xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông và tập kết, kinh doanh trái phép cát, sỏi.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch các huyện, thành phố tiếp tục phân công lãnh đạo phụ trách các địa bàn trọng điểm, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác cát sỏi; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của nhân dân liên quan đến hoạt động này. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện cam kết của các tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò, khai thác, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch các huyện, thành phố giao Chủ tịch các xã, thị trấn ven sông thường xuyên tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra khai thác cát, sỏi trái phép mà không xử lý hoặc không báo cáo kịp thời. Tổ chức kiểm tra hoạt động của các bến tập kết cát, sỏi trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch tỉnh, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 28/02/2018.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng sai phạm liên quan tài nguyên cát, sỏi thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện: Yên Dũng, Lục Nam, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Ngạn, Lạng Giang, Tân Yên và thành phố Bắc Giang tổ chức giải tỏa các bãi ven sông chứa cát, sỏi không trong quy hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thuộc địa bàn quản lý xong trước ngày 15/02/2018 và không để phát sinh các bãi chứa, tập kết cát sỏi mới; kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật Chủ tịch UBND cấp xã để xảy ra việc tập kết cát, sỏi không đúng quy định trên địa bàn mà không kịp thời giải tỏa, xử lý vi phạm, báo cáo.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì Chủ tịch huyện, thành phố phải kiểm điểm trước Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch các huyện, thành phố được yêu cầu phải chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND cấp xã liên quan thiết lập hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ, di dời thiết bị, phương tiện hoạt động và thực hiện biện pháp ngăn chặn vận chuyển cát, sỏi qua đê đối với các trường hợp cố tình không thực hiện giải tỏa bến, bãi chứa cát, sỏi thuộc địa bàn quản lý.

Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch tỉnh về kết quả thực hiện giải tỏa, xóa bỏ các bãi ven sông tập kết, chứa cát sỏi trên địa bàn không nằm trong quy hoạch được duyệt, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/02/2018.

Chủ tịch các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã có sông tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông, bãi bồi ven sông Lục Nam và chịu trách nhiệm nếu không ngăn chặn, kịp thời xử lý vi phạm, báo cáo theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố phát hiện và xử lý vi phạm khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi; tập trung tấn công trấn áp tội phạm, mở chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực này, đặc biệt là khu vực lòng sông, bãi bồi ven sông Lục Nam.

Những bãi tập kết cát, sỏi dọc sông Thương tại Bắc Giang.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương và phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các yêu cầu trên; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/3/2018.

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang cũng được yêu cầu tiếp thu kiến nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 284/CAT-PC49 ngày 31/12/2017, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tại Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 04/01/2018 để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết vướng mắc của địa phương và xử lý thu hồi một phần Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Hợp tác xã khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng Yên Sơn theo quy định.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Tác giả: Anh Thế

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNGTOP