Trong nước

Cách chức 1 đảng viên, khai trừ 1 trường hợp khác ở Quảng Trị

Tháng 4, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Trị đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên, trong đó, cách chức 1 và khai trừ 1 trường hợp. Vi phạm chủ yếu do thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế làm việc; quản lý và sử dụng đất đai; phẩm chất đạo đức, lối sống…

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, trong tháng 4/2018, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Trị kiểm tra 20 tổ chức đảng, 28 đảng viên (14 cấp ủy viên); giám sát 27 tổ chức đảng, 24 đảng viên (13 cấp ủy viên).

UBKT các cấp kiểm tra 5 tổ chức đảng, 10 đảng viên (7 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên; giám sát 30 tổ chức đảng, 10 đảng viên là cấp ủy viên...

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên (4 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 7, cảnh cáo 1, cách chức 1, khai trừ 1 trường hợp.

"Nội dung vi phạm chủ yếu do thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế làm việc; quản lý và sử dụng đất đai; phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; gây mất trật tự công cộng…", UBKT Trung ương cho biết thêm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNGTOP