Tin địa phương

Bố Trạch: Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng trưởng khá

Năm 2017, lĩnh vực chăn nuôi của huyện Bố Trạch đã góp phần phát triển ngành Nông nghiệp, đồng thời giúp người dân tăng thêm nguồn thu nhập.

Chất lượng đàn bò ở huyện Bố Trạch ngày càng được nâng cao.

Theo đó, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Bố Trạch tăng trưởng khá toàn diện, trong đó; đàn trâu 8.738 con, đạt 118% so với kế hoạch; đàn bò 29.458 con, đạt 120%; đàn lợn 98.157 con, đạt 75,5%; đàn gia cầm 786.100 con, đạt 112%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 21.332,6 tấn, đạt 112,3%...

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng đàn vật vật nuôi cũng được nâng cao, trong đó tỷ lệ đàn bò lai, bò thuần ngoại đạt 49,5% so với tổng đàn bò; nhiều giống bò năng suất, chất lượng cao đã được đưa vào phối giống như: Drought master, Brahman trắng, Brahman đỏ, BBB. Ngoài ra, tỷ lệ lợn thịt thuần ngoại tăng cao; đàn gia cầm xuất hiện nhiều mô hình gà đồi với các loại giống: Jdabaco, ri lông vàng, ri thuần, Minh Dư.

Ngoài các vật nuôi truyền thống, hiện trên địa bàn huyện đã hình thành các mô hình chăn nuôi với các đối tượng nuôi mới như: thỏ ở xã Đại Trạch, Đồng Trạch; chim cút sinh sản ở xã Nhân Trạch; dê ở xã Xuân Trạch, Sơn Trạch, Thượng Trạch; chim trĩ ở xã Nam Trạch; hươu lấy nhung ở xã Tây Trạch, thị trấn nông trường Việt Trung... Các mô hình này là cơ sở để thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu vật nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm đa dạng, có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp, trang trại tham gia đầu tư phát triển chăn nuôi với quy mô lớn như: Công ty TNHH chăn nuôi Hoà Phát, Công ty TNHH QB milk; Công ty TNHH Quỳnh Hoa Phát, Công ty TNHH Phú Ngọc Liên, Công ty TNHH Trường Giang với quy mô 1.000 con lợn thịt/lứa...

Tác giả: Cát Nhiên

Nguồn tin: baoquangbinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP