Video

Bà Diệp Thảo: Phiên tòa quá bất công với các con tôi

Khi nghe Tòa tuyên án, bà Lê Hoàng Diệp rớm nước mắt nói: "Phiên tòa thế này thì bất công với các con của tôi" rồi cúi mặt rời tòa trong nước mắt.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP