Tin địa phương

Quảng Bình: Phấn đấu đến năm 2025, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Quảng Bình hướng đến mục tiêu phát triển du lịch với phương châm 'Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng – Hợp tác sâu rộng – Bao trùm toàn diện – Hiệu quả bền vững'. Phấn đấu đến năm 2025, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) là một trong những hang động lớn nhất thế giới. (Ảnh: Trần Tuấn Việt)

Theo Kế hoạch số 593/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới, Quảng Bình hướng đến mục tiêu phát triển du lịch với phương châm “Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng – Hợp tác sâu rộng – Bao trùm toàn diện – Hiệu quả bền vững”. Phấn đấu đến năm 2025, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phát triển du lịch.

Để triển khai Kế hoạch, Quảng Bình xác định tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch của trung ương, của tỉnh, nhất là Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-2025, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Bình đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Bình một cách toàn diện, nhanh và bền vững.

Quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị, hiệu quả và tính lan tỏa của ngành du lịch để phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các chủ thể liên quan với cách tiếp cận toàn diện, toàn cầu, toàn dân theo tinh thần “Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy – Động lực bắt nguồn từ sự đổi mới – Sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp”. Tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội để phát triển hệ sinh thái du lịch nhanh, toàn diện, bền vững, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền tại Phong Nha - Kẻ Bàng. (Ảnh: TL)

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng và UBND các cấp trong việc chỉ đạo phát triển du lịch. Tăng cường khả năng thực thi của cấp dưới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực trong hợp tác công – tư; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đồng thời, tích cực kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh du lịch đã được cắt giảm, đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng đầu vào của ngành du lịch, hình thành chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Bình giao Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh chỉ đạo và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động sát thực tiễn, bảo đảm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy lợi thế phát triển du lịch. Kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý những khó khăn, vướng mắc, đề xuất chính sách mới phù hợp với thực tiễn.

Sở Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển toàn diện, đồng bộ ngành du lịch.

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật mọi hành vi vi phạm. Cùng với đó, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay, bao che các hành vi vi phạm trục lợi từ việc chèo kéo, ép giá, quảng cáo sai sự thật,…trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Đáng chú ý, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và các đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách theo phương châm “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”,…

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch, chính quyền địa phương các cấp xây dựng và triển khai kế hoạch phân luồng, tuyến giao thông ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch vào các khu, điểm du lịch trong mùa du lịch cao điểm, mùa lễ hội,…trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải nâng cao chất lượng vận chuyển khách du lịch; bảo đảm an toàn cho người và hành lý tại các nhà ga, bến tàu. Kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải không đủ tiêu chuẩn phục vụ; đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Đồng thời, phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch Quảng Bình và các dịch vụ, sản phẩm du lịch tại nhà ga, bến tàu, phương tiện giao thông công cộng.

Cửa hang Pygmy nằm sâu trong trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình (Ảnh: Quảng Hà)

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Sở Công Thương phối hợp với Sở Du lịch lồng ghép quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch Quảng Bình trong các chương trình xúc tiến thương mại. Phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu triển khai mô hình chuyển đổi số du lịch kết hợp với thương mại điện tử; gắn phát triển thương mại và du lịch trên môi trường trực tuyến nhằm mở rộng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm địa phương, quảng bá sản phẩm thương hiệu Quảng Bình thông qua du lịch.

Định hướng, khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp phát triển các loại hình kinh doanh thương mại (như trung tâm mua sắm, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, shop tự chọn,…) kết hợp với dịch vụ du lịch, tổ hợp du lịch, kết hợp dịch vụ về đêm.

Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Bình phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp với các hiệp hội, hội ngành nghề khác liên quan, tham vấn với cơ quan có thẩm quyền; phát huy vai trò chủ động trong việc tham gia, tổ chức các hoạt động xây dựng sản phẩm du lịch, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng nghề của đội ngũ lao động du lịch và các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong việc chuyển đổi các hoạt động phù hợp với du lịch trong tình hình mới; đẩy mạnh hoạt động để phục hồi và phát triển nhanh du lịch Quảng Bình; kịp thời tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp du lịch để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc,…/.

Tác giả: Cẩm Ly

Nguồn tin: dangcongsan.vn

  Từ khóa: kinh tế , du lịch , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP