Trong nước

Phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Quảng Bình

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với ông Phan Phong Phú.


Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Phong Phú. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng để nhận nhiệm vụ mới.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP