Tin địa phương

Xuất cấp gạo cho hai tỉnh Tuyên Quang và Quảng Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 499/QÐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Bình. Theo đó, giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.783,935 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh trên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018. Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang được cấp 415,62 tấn gạo; tỉnh Quảng Bình được cấp 1.368,315 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh nêu trên phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Điện tử Nhân Dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP