Trong nước

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh các cuộc thanh tra

Tại cuộc họp giao ban công tác trọng tâm tháng 5/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các cuộc thanh tra trong kế hoạch, nhất là những cuộc do cấp có thẩm quyền giao và tập trung xử lý các cuộc thanh tra đã quá hạn để báo cáo Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 4/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 6 kết luận thanh tra, 4 thông báo kết luận thanh tra và triển khai mới 6 cuộc thanh tra. Tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra đã triển khai trước đó.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.366 lượt công dân đến trình bày 362 vụ việc, trong đó khiếu nại 217 việc, tố cáo 70 việc, kiến nghị và phản ánh 75 việc. Số lượng đơn thư phải xử lý trong tháng trên 1700 đơn, đã xử lý gần 1.500 đơn, phát hành 304 văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã chuẩn bị xây dựng Thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017; hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương xây dựng Đề án bảo vệ người tố cáo; xây dựng nghị định thay thế Nghị định 78/2012 của Chính phủ về kê khai tài sản, thu nhập. Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá, trên các mặt công tác đã có nhiều tiến bộ cụ thể, công tác thanh tra đã triển khai mới nhiều cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều nỗ lực.

Về nhiệm vụ trong tháng 5/2018, ông Lê Minh Khái yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các cuộc thanh tra trong kế hoạch năm 2018, nhất là những cuộc do cấp có thẩm quyền giao; tập trung xử lý các cuộc thanh tra đã quá hạn để báo cáo Chính phủ.

Các cục, vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch để Chính phủ tổ chức họp với những địa phương có đoàn khiếu kiện đông về Trung ương; có kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có khiếu kiện đông người để có những giải pháp xử lý hiệu quả.

Ngoài ra, tập trung tiếp thu, hoàn chỉnh Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thức 5, Quốc hội Khóa XIV. Các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai đưa vào vận hành hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại tố cáo.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP