Tin địa phương

Tập trung quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị

Năm 2021, ngành Xây dựng Quảng Bình sẽ tập trung công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình.

Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết: Năm 2021, ngành Xây dựng Quảng Bình sẽ tập trung công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tích cực tham mưu UBND tỉnh việc lập các quy hoạch vùng liên huyện, để có định hướng phát triển mang tính tổng thể trong điều kiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được bãi bỏ, tiến tới tích hợp vào quy hoạch tỉnh; Chủ động điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị, giám sát quản lý cảnh quan kiến trúc và cấp phép xây dựng.

Tập trung triển khai lập chương trình phát triển đô thị và trình phê duyệt các khu vực phát triển đô thị cho các đô thị để triển khai các dự án theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, trình thông qua HĐND tỉnh để triển khai thực hiện; Chủ động thu hút đầu tư nhà ở xã hội, phân tích đánh giá tình hình phát triển nhà trọ cho thuê phục vụ người thu nhập thấp để có hướng phát triển phù hợp.

Cần thiết phải hình thành một số đô thị đặc thù, gắn kết nhu cầu nhà ở xã hội hoặc khu đất nhà ở xã hội, thu hút dân cư lấp đầy đô thị bằng các chính sách hỗ trợ.

Tác giả: Nhất Linh

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP