Đà Nẵng: Hàng loạt trung tâm ngoại ngữ bị thanh tra

Hiện, tại TP.Đà Nẵng, có hơn 100 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động. Đợt thanh tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.
TOP