Khí thế mới, tất cả vì người lao động Quảng Bình

Thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tại Quảng Bình ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động (NLĐ). Những kết quả đạt được đã thực sự tạo thêm niềm tin cho CNVCLĐ tại địa phương.
TOP