Cơ bản hoàn thành bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển

Thực hiện Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Quyết định số 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và Công văn số 1826/TTg-NN về xử lý hàng hải sản tồn đọng tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, thời gian qua, Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Bồi thường sau sự cố môi trường biển ở Quảng Bình: Chính quyền loanh quanh, người dân chịu thiệt!

Như đã nêu tại bài viết “Quảng Bình: Khiếu nại đền bù môi trường chưa chính xác” đăng trên số 23 ngày 20/3/2018, rất nhiều người dân tại Thị trấn Quán Hàu bức xúc về vấn đề đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển. PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã có mặt tại Thị trấn Quán Hàu để làm rõ nội dung này.
TOP