Vụ Bảo Việt từ chối đền bù ngư dân: Đổ lỗi cho đại lý

Liên quan đến vụ Bảo Việt Quảng Bình từ chối đền bù bảo hiểm tai nạn cho tàu cá QB 93192 - TS của ông Phạm Ngọc Cường (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), trước sự thật hết đường cãi, Bảo Việt Quảng Bình đổ hết lỗi cho đại lý.


TOP