Vụ Bảo Việt từ chối đền bù ngư dân: Đổ lỗi cho đại lý

Liên quan đến vụ Bảo Việt Quảng Bình từ chối đền bù bảo hiểm tai nạn cho tàu cá QB 93192 - TS của ông Phạm Ngọc Cường (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), trước sự thật hết đường cãi, Bảo Việt Quảng Bình đổ hết lỗi cho đại lý.TOP