Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Một số cơ sở sản xuất, chế biến, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn bộc lộ vi phạm về môi trường. Sau khi kiểm tra, xử lý nghiêm, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị này không được tái phạm.

Cơ sở dạy nghề nhiều, nhưng ít người học

Tỉnh Quảng Bình có hệ thống cơ sở đào tạo nghề khá đầy đủ, từ ngắn hạn đến cao đẳng nghề. Tuy nhiên do khó khăn trong tuyển sinh (lao động học nghề) cho nên hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến mục tiêu, hiệu quả của công tác đào tạo nghề cho lao động của địa phương và gây lãng phí nhiều mặt


TOP