Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông qua cải cách hành chính

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tích cực trển khai CCHC trong hoạt động quản lý nhà nước, trong đó tập trung cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Cải cách hành chính TPHCM: Chờ vào kho dữ liệu dùng chung?

Khi các quận, huyện phản ánh tình trạng không đồng bộ về phần mềm, dữ liệu gây khó khăn cho cải cách hành chính thì đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho rằng vấn đề chỉ được giải quyết khi có kho dữ liệu dùng chung và khung kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử của thành phố.

Tinh giản biên chế: Nơi giảm nhỏ giọt, nơi tăng vượt khung 45-50%

Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ ra nghịch lý, dù bộ máy đang rất cồng kềnh, yêu cầu tinh giản biên chế đã được xác định, nhưng một số nơi vẫn tiếp tục đề nghị bổ sung biên chế, nhất là tại các cục, tổng cục các bộ, có bộ sử dụng biên chế vượt khung tới 1/2 số biên chế được giao.


TOP