4.0 cho ngành tôm Việt

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia tại hai hội thảo Khoa học công nghệ phục vụ nuôi tôm công nghệ cao và Đổi mới để ngành tôm thành công do Tổng cục Thủy sản, Hội nghề cá Việt Nam và tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức ngày 28.4.


TOP