Tin địa phương

Quảng Bình thu hút được 514,4 triệu USD vốn nước ngoài

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Bình, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018, tỉnh Quảng Bình đã thu hút được 12 dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đăng ký 514,4 triệu USD.

Hình minh họa

Đạt được kết quả trên nhờ các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư của tỉnh này đều được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Trong số này có những dự án lớn, có công nghệ hiện đại như: Dự án Nhà máy Phân loại xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón hữu cơ của Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam với vốn đầu tư trên 61 triệu USD; Dự án Nhà máy Điện mặt trời 49,5 MW thuộc Tổ hợp dự án Điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy của Tập đoàn Dohwa với tổng số vốn giai đoạn 1 là 55,6 triệu USD...

Phát huy những kết quả đạt được từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018, định hướng của Quảng Bình trong thời gian tới là tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu phấn đấu thu hút từ 80 - 100 dự án nước ngoài mới cho giai đoạn 2019 - 2020.

Tác giả: T.N.Phong

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP