Tin địa phương

Quảng Bình: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà phòng tránh bão lũ

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 134 nhà ở phòng tránh bão, lụt cho người dân ven biển tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định 4591/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt thuộc Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam (Chương trình GCF).

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 1.850 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt, gồm các huyện: Huyện Lệ Thủy 60 triệu đồng; huyện Quảng Ninh 72 triệu đồng; huyện Bố Trạch 12 triệu đồng; thị xã Ba Đồn 24 triệu đồng; huyện Quảng Trạch 14 triệu và huyện Tuyên Hóa 1.668 triệu đồng.

Tác giả: THÙY TRÂM

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP