Tin địa phương

Quảng Bình điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 28.3, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ.

<