Video

Hình ảnh của nhóm 152 người Việt bỏ trốn ở Cao Hùng

Hình ảnh camera cho thấy nhóm khách du lịch Việt Nam tập trung trước khách sạn ở thành phố Cao Hùng rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ lên xe đi mất vào bóng đêm, bỏ lại cả hành lý.

BÀI MỚI ĐĂNGTOP