Trong nước

Giao công an điều tra việc tận thu, thu gom quặng apatit ở Lào Cai

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình giao Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo công an tỉnh xác minh, làm rõ việc tận thu, thu gom quặng apatit của Công ty TNHH Thương mại Lilama, nếu có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Tại Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2015, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, đặc biệt đối với loại đất hoạt động khoáng sản, tránh chồng lấn vào đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Rà soát và xác định lại diện tích đối với 8 dự án, vượt quy hoạch 135,8ha; 5 dự án cấp giấy phép khai thác tận thu vượt diện tích so với quy hoạch vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, diện tích vượt quy hoạch gần 61ha; 11 dự án cấp giấy phép khai thác khoáng sản không có diện tích nằm trong quy hoạch được phê duyệt với tổng diện tích 65,4ha.

“Đối với toàn bộ diện tích đất đã nêu nằm ngoài quy hoạch, đầu tư không hiệu quả thì không cho thực hiện tiếp”- cơ quan thanh tra nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ phát hiện rất nhiều sai phạm trong quản lý, khai thác khoáng sản tại tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Lào Cai phải chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành cắm mốc, xác định ranh giới, diện tích đối với một số khai trường của Công ty Apatit Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Cổ phần vàng Lào Cai làm chủ đầu tư Dự án khai thác, tuyển và luyện vàng gốc, mỏ vàng Minh Lương (không cho thực hiện tiếp giai đoạn II) đối với diện tích 98,32/108ha, do vi phạm đất rừng đặc dụng; Giấy phép đã hết hạn và dự án đầu tư giai đoạn 1 nhưng hiệu quả đầu tư thấp.

Tỉnh Lào Cai cũng phải chỉ đạo cơ quan chức năng điều chỉnh lại diện tích của dự án ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Cổ phần Nhẫn gần 39ha xuống còn 26ha theo đúng như Giấy phép khai thác khoáng sản và quyết định chọ thuê đất của UBND tỉnh.

Thu hồi về ngân sách số tiền lớn

“Xem xét, thu hồi về ngân sách nhà nước tổng số tiền sai phạm 82,9 tỷ đồng”- Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Riêng về số tiền 41,6 tỷ đồng khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông theo quy định, tỉnh Lào Cai phải chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại khối lượng thực hiện khai thác, tuyến đường thực tế vận chuyển để xác định mức phải thu đúng quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với dự án của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama, cơ quan thanh tra yêu cầu xác định trách nhiệm và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc theo thẩm quyền đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân liên quan trong việc cho công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng và chủ trương cho tận thu, thu gom quặng apatit, nhưng không kiểm tra bảo đảm việc khai thác, tận thu theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến kết luận thanh tra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã giao Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo công an tỉnh xác minh, làm rõ việc tận thu, thu gom quặng apatit của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama để xem xét, nếu có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng (về môi trường, gian lận thuế,…) thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra, rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần vàng Lào Cai (mỏ vàng Minh Lương). Trong đó cần đánh giá hiệu quả của dự án, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản đối với dự án. Nếu vi phạm quy hoạch vào đất rừng đặc dụng thì thu hồi các giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNGTOP