Tin địa phương

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình

Ngày 3-5, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Đồng chí Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang chủ trì buổi làm việc.

Nội dung của buổi làm việc là nắm tình hình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2018; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2018 và tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang khẳng định: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách do thiên tai, bão lũ, sự cố môi trường biển… đã ảnh hưởng nặng nề, cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực và duy trì được đà tăng trưởng.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, tỉnh Quảng Bình đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, cụ thể hóa thành những chương trình hành động cụ thể của tỉnh. Hiện nay, Quảng Bình đang tích cực thực hiện 3 chương trình hành động mang tính đột phá gồm: phát triển du lịch; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; đổi mới công tác cán bộ.

Với sự điều hành linh hoạt của lãnh đạo tỉnh và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên nhiều chương trình dự án trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực. Với môi trường đầu tư thông thoáng, Quảng Bình đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Diện mạo đô thị và nông thôn đã có nhiều khởi sắc, cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng được cải thiện đáng kể. Khoảng cách về thu nhập giữa các vùng miền ngày càng rút ngắn, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng-an ninh được tăng cường.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Trưởng đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy nêu rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, giai đoạn 2016-2018. Cụ thể: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 6,5%/ năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; giải quyết việc làm bình quân hằng năm cho 3,5 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,24%.

Đến nay, Quảng Bình đã có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 45,6%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng trên cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tình hình Đảng bộ và nhân dân ổn định.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để chỉ đạo thực hiện và đã đạt những kết quả bước đầu; từng bước giảm cấp phó và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một tổ chức; giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; không thành lập mới tổ chức trung gian. Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình từ năm 2015-2018, UBND tỉnh đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm định phê duyệt, giải quyết các chính sách về hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ cho 39 công chức, 392 viên chức, 30 cán bộ, công chức cấp xã…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thành tựu đạt được, các bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch nhấn mạnh: Những năm 2016-2018 là giai đoạn khó khăn của tỉnh nhưng Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Quảng Bình, đồng chí Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị Quảng Bình tiếp tục phát huy các thế mạnh của địa phương như du lịch, nông nghiệp, thu hút đầu tư… Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cần triển khai đúng trình tự và quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; thực hiện hiệu quả ba chương trình hành động của nhiệm kỳ, đưa Quảng Bình gặt hái nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Tác giả: Ngọc Mai

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

BÀI MỚI ĐĂNGTOP