Trong nước

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Một số cán bộ đạt phiếu tín nhiệm cao nhưng sau đó lại vi phạm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ quá trình tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm đã có một số hạn chế, trong đó một số cán bộ đạt phiếu tín nhiệm cao nhưng sau đó lại vi phạm.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Ngày 17-2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã quán triệt về quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Theo ông Chính, quy định 96 có sự kế thừa quy định số 262 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng thời, cũng cập nhật tình hình, thể hiện đồng bộ, liên thông với quy định số 41 của Bộ Chính trị về việc từ chức, miễn nhiệm cán bộ và thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị về bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật mà có năng lực, uy tín giảm sút.

Điểm mới đáng chú ý của quy định số 96 là các điều khoản được cụ thể hóa, chặt chẽ và nghiêm minh hơn. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được xác định là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ.

Đây là “bước tiến”, khẳng định vai trò của việc lấy phiếu tín nhiệm bởi trước đó trong quy định 262 nêu phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm không còn chỉ là kênh thông tin mang “tính chất tham khảo quan trọng” mà đã trở thành nội dung quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ.

Các tiêu chí lấy phiếu cũng được xây dựng theo hướng cụ thể hơn, giảm thiểu các yếu tố “định tính” trong lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm không phải là vấn đề mới, trước đây đã có quy định số 262 của Bộ Chính trị.

Quá trình tổng kết quy định số 262 có thể thấy ngoài những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế.

Trong đó, một bộ phận người đứng đầu cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm, vẫn còn nể nang, dĩ hòa vi quý, tinh thần phê bình, tự phê bình chưa cao, có biểu hiện lợi ích nhóm.

Một số cán bộ đạt phiếu tín nhiệm cao nhưng sau đó lại vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tới đây trong quá trình thực hiện quy định 96 cần khắc phục triệt để vấn đề này. Nếu thực hiện không nghiêm chứng tỏ nghị quyết, quy định của Đảng chưa đi vào cuộc sống.

Bà yêu cầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và những người tham gia vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tham gia giám sát, phản ánh để việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm trong năm nay đạt kết quả thực chất.

Đồng thời là căn cứ quan trọng để Đảng quy hoạch, bố trí, sử dụng những người có phiếu tín nhiệm cao và có phương án bố trí, sắp xếp với người có tín nhiệm thấp.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP