Kinh tế

Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng: Mỗi tháng sẽ kiểm tra 2-3 bộ, ngành

Trong kế hoạch hành động của mình trong năm 2018, Tổ công tác của Thủ tướng đặt ra 4 mục tiêu, 3 yêu cầu và 4 nội dung đối với tất cả các bộ ngành, lĩnh vực địa phương cũng như tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Mỗi tháng, dự kiến, Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra từ 2 đến 3 bộ, cơ quan địa phương và các tập đoàn tổng công ty. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo đề xuất tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của tổ công tác…

Mỗi tháng, dự kiến, Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra từ 2 đến 3 bộ, cơ quan địa phương và các tập đoàn tổng công ty.

Theo đó, năm 2018, Tổ công tác tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định số 1642 của Thủ tướng; Đôn đốc kiểm tra đánh giá kết quả triển khi thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng giao từ các năm trước còn nợ đọng, quá hạn; Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém cũng như đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; đồng thời đảm bảo tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng phải được thực hiện theo yêu cầu, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của Thủ tướng.

Phương thức kiểm tra của tổ công tác sẽ gồm: Kiểm tra theo chuyên đề với các nhiệm vụ do Thủ tướng giao trong các nghị quyết văn bản ở Bộ, cơ quan địa phương hoặc triển khai một vấn đề cụ thể theo chỉ đạo của Thủ tướng… Trước các buổi kiểm tra, thường trực tổ công tác có trách nhiệm làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan, địa phương… nhằm tạo sự chuyển động từ các đơn vị thực hiện.

Trong đó, hai đối tượng nằm trong diện kiểm tra “đặc biệt” gồm các bộ, cơ quan, địa phương có nhiều nợ đọng trong thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước được Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn, phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành.

Cũng theo kế hoạch của Tổ công tác, năm 2018, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm: đôn đốc kiểm tra việc xây dựng thể chế, kế hoạch hành động cụ thể như thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm pháp, bảo đảm tăng trưởng kinh tế; Các nhiệm vụ giao liên quan đến đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh… nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và xây dựng chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tiêu cực, hiệu quả…

Bên cạnh đó, Tổ công tác của Thủ tướng sẽ tập trung đôn đốc, kiểm tra các bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm 50% so với hiện hành, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Tổ công tác cũng sẽ đôn đốc kiểm tra các đơn vị trong việc giải quyết các điểm nghẽn về Logistics, cắt giảm chi phí vận tải, giao thông, liên kết các khâu trong chuỗi cung ứng dịch vụ liên quan đến Logistics.

Đổi với tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, tổ công tác sẽ kiểm tra việc tiến hành cổ phần hóa, thoái vốn, niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán, thúc đẩy các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm để đảm bảo đạt các chỉ tiêu như đã giao.

Tác giả: H. Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP