Hướng dẫn viên Khu Di tích Kim Liên đạt giải Nhất Hội thao thuyết minh toàn quốc

Trong khuôn khổ Hội nghị các Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội từ ngày 04/10 đến ngày 06/10, Thuyết minh viên Nguyễn Thị Hải - Khu Di tích Kim Liên đã tham gia Hội thao thuyết minh triển lãm chuyên đề "Đi qua cuộc chiến" và vinh dự đạt giải Nhất.


TOP