Tin địa phương

Quảng Bình: Trả lại cho công dân hơn 3,5 tỷ đồng

Từ ngày 16/8/2017 đến ngày 15/8/2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tiếp 2.198 lượt công dân (tăng 501 lượt so với cùng kỳ năm trước); Tiếp nhận 1.748 đơn khiếu nại, tố cáo (KN, TC), phản ánh, kiến nghị. Qua phân loại, có 367 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Đến nay, đã giải quyết được 281/367 đơn KN,TC thuộc thẩm quyền (đạt 76,6%), còn 86 đơn/16 vụ đang trong quá trình giải quyết.

Bên cạnh việc tập trung giải quyết đơn KN,TC, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật và kết luận nội dung TC. Về cơ bản các kết luận, kiến nghị đều được tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật, tạo được lòng tin của nhân dân vào cơ quan Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị.

Qua giải quyết KN,TC đã kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiền hơn 512,2 triệu đồng, trả lại công dân số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; thu hồi 1 giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; kiểm điểm đối với 2 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc tham mưu miễn nhiệm cán bộ chưa đúng quy trình thủ tục; kiểm điểm đối với 1 hiệu trưởng về trách nhiệm của người đứng đầu; kiến nghị rà soát lại 4 trường hợp bồi thường sự cố môi trường biển không đúng đối tượng với số tiền hơn 135,5 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 11 tổ chức và 70 cá nhân.

Qua giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân (thanh tra đột xuất theo dư luận của quần chúng nhân dân), đã yêu cầu kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với 1 cán bộ là tổ trưởng tổ giúp việc của hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A, thu hồi số tiền sai phạm hơn 55,6 triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 2100 của Thanh tra Chính phủ, hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn tồn đọng 3 vụ việc phức tạp, kéo dài gồm KN của ông Phạm Ngọc Tuế (thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), đại diện dòng họ Phạm; KN của ông Trần Đăng Ninh (thôn Minh Cầm Ngoại, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa); KN của 12 hộ dân có ki-ốt kinh doanh tại chợ Tréo. 3 vụ việc trên đang được chỉ đạo xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 3 vụ việc tiềm ẩn mất ổn định về an ninh trật tự, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm.

Tác giả: Lê Phương

Nguồn tin: Báo Thanh tra

  Từ khóa: công dân , quảng bình , trả lại

BÀI MỚI ĐĂNGTOP