Tin địa phương

Quảng Bình: Mời thầu gói thầu xây lắp thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan

HSMT được phát hành trong 20 ngày, dự kiến mở thầu ngày 31/10/2018.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Nông Nghiệp và phát triển nông thôn (BQLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp và PTNT) tỉnh Quảng Bình vừa phát hành thông báo mời thầu (TBMT) gói thầu xây lắp: “Số 26/XL: Xây dựng đập tràn, cống lấy nước và thiết bị cơ khí” (Gói thầu Số 26) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan, tỉnh Quảng Bình.

Vị trí được lựa chọn triển khai dự án là đập Rào Nan hiện tại. Nguồn: baoquangbinh.vn

Gói thầu nêu trên có giá 204.180.381.000 đồng, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ; sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Giá trị bảo đảm dự thầu yêu cầu trong HSMT là 3.060 triệu đồng, bằng hình thức thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. HSMT được phát hành trong 20 ngày, dự kiến mở thầu ngày 31/10/2018.

Khảo sát từ nguồn dữ liệu của Báo đấu thầu cho thấy, từ đầu năm tới nay, BQLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình phát hành 9 TBMT, trong đó có 4 TBMT xây lắp, 5 TBMT tư vấn.

3/5 TBMT tư vấn đã phát hành cùng thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan, tỉnh Quảng Bình với Gói thầu Số 26 nêu trên.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Đấu thầu

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP