Trong nước

Phó thủ tướng yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu

"Bộ Nội vụ cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch đề cao trách nhiệm người đứng đầu", Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Sáng 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay năm 2018, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về: Cải cách tổ chức bộ máy ở các bộ, ngành; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tổ chức chính quyền địa phương, cải cách chính sách tiền lương...

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ phối hợp tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp.

Bổ nhiệm cán bộ chưa đúng quy định gây bức xúc

Theo ông Lê Vĩnh Tân, công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện nghiêm theo quy định. Công tác tinh giản biên chế tiếp tục đạt những kết quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức…

 Toàn cảnh

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến của ng Toàn cảnh hội ành Nội vụ năm 2019. Ảnh: Thắng Quang.


Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể, việc xây dựng thể chế vẫn còn việc tham mưu văn bản ban hành quy định có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao...

Một số địa phương thực hiện tinh giản biên chế không theo đúng trình tự quy định, có những trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

"Việc đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm mất niềm tin của người dân…", Bộ trưởng Nội vụ nói.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả của Bộ, ngành Nội vụ đạt được trong năm 2018. Ông đề nghị ngành sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trên.

Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật. Đồng thời, Bộ cần rà soát những vướng mắc trong công tác này để có giải pháp khắc phục.

 Phó thủ tướng

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Thắng Quang.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu ngành Nội vụ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống, chống tham nhũng, lãng phí. "Thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu", ông nhấn mạnh.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, phải có cơ chế kiểm tra giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm.

Tác giả: Thắng Quang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNGTOP