Trong nước

“Có trường hợp chưa dám đương đầu đấu tranh chống tham nhũng”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thanh tra, sáng 16/1.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại hội nghị.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, năm 2017 toàn ngành đã triển khai gần 7.540 cuộc thanh tra hành chính và gần 237.300 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 67,7 nghìn tỷ đồng, hơn 17,5 nghìn ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 43,3 nghìn tỷ đồng.

Ngành thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.546 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 856/1.358 tỷ đồng (đạt 63%), 4.126/4.179 ha đất (đạt 99%), đôn đốc xử lý 971 tập thể, 4.206 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 16 vụ, 29 đối tượng.

“Phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm. Việc nắm bắt tình hình để tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng còn ít; việc xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát hiện hành vi tham nhũng còn lúng túng”- đại diện Thanh tra Chính phủ đánh giá.

Năm 2018, ngành thanh tra sẽ đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất, gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%.

Kết quả phát hiện tham nhũng qua thanh tra còn hạn chế

Ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành thanh tra đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế như: Việc ban hành một số cuộc thanh tra còn chậm; chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, việc xử lý vi phạm còn chưa kịp thời, nghiêm chỉnh, nhất là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức vi phạm.

Bên cạnh đó, kết quả xử lý sau thanh tra có nhiều tiến bộ nhưng tỷ lệ thu hồi, xử lý về tiền, tài sản, đất đai chưa đạt được yêu cầu đề ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn tồn tại, hạn chế. Mặc dù số vụ khiếu nại có xu hướng giảm nhưng số vụ đông người lại tăng lên.

Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao, kết quả phát hiện tham nhũng qua thanh tra còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra cần triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp.

“Trong một số trường hợp nhất định, cụ thể cho thấy còn có biểu hiện thiếu bản lĩnh, chưa cương quyết. Có trường hợp chưa dám đương đầu đấu tranh chống tham nhũng, chưa có giải pháp triệt để thu hồi tài sản tham nhũng về cho Nhà nước”- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thẩm quyền của thanh tra rất lớn, kể cả yêu cầu kê biên tài sản, kê biên tài khoản, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xuất trình tài liệu và xử lý cá thể hóa trách nhiệm của những người vi phạm, trong đó kể cả người đứng đầu. Tuy nhiên, thời gian qua chưa cương quyết, chưa thực hành hết quyền hạn, chức năng của mình, còn hiện tượng nể nang.

Chính vì thế, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo, khi phát hiện có dấu hiệu vi pháp luật trong các vụ việc thì phải xử lý nghiêm. Kết luận thanh tra phải chỉ rõ bản chất vi phạm, nội dung vi phạm và xác định rõ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cần phối hợp với Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra, đặc biệt phải xây dựng đội ngũ thanh tra gương mẫu, đạo đức, chính trực, trung thành.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương được trao Huân chương Lao động

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng cho ông Nguyễn Đức Hạnh- nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương và Huân chương Lao động hạng Ba cho các ông: Ngô Đại Tuấn - Chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ; Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng; Văn Tiến Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính và Tổng hợp; Đặng Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra; Nguyễn Trung Thành - nguyên Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Nguyễn Sỹ Minh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo và Thanh tra Khu vực 3.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP