Video

15 ngày truy tìm nghi can Phan Văn Anh Vũ

Với ba cuốn hộ chiếu, nghi can Phan Văn Anh Vũ trốn sang Singapore và ngày 4/1 bị công an áp giải về Việt Nam.

BÀI MỚI ĐĂNGTOP