Kinh tế

10 tháng, ngành Thuế thu ngân sách được hơn 900 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, đến hết tháng 10, số thu do ngành Thuế quản lý đã đạt hơn 921 nghìn tỷ đồng và đạt hơn 86% dự toán năm 2018.

Theo thống kê, thu ngân sách tháng 10/2018 của ngành Thuế đạt 128.440 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế thu 10 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thu đạt 921.297 tỷ đồng. Số thu này bằng 86,1% so với dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 51.732 tỷ đồng (bằng 144,1% dự toán); thu nội địa đạt 869.565 tỷ đồng (bằng 84,1% so với dự toán). Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 698.408 tỷ đồng (bằng 80,5% so với dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ).

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, nhìn chung, thu ngân sách 10 tháng đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô tăng khá (bình quân 10 tháng ước đạt khoảng 73,8 USD/thùng) nên thu ngân sách từ dầu thô đã đạt 144,1% dự toán.

Cùng với đó. thị trường bất động sản sôi động, các địa phương tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây nên số thu ngân sách từ đất đai ở hầu hết các địa phương đạt khá.

So với dự toán, có 10/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 83%), trong đó một số khoản thu lớn như: thuế thu nhập cá nhân đạt 84,3%; tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất đạt 129,9%; thu khác ngân sách đạt 111,3%.

Nếu so với cùng kỳ, có 14/17 khoản thu, sắc thuế có tăng trưởng như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 7,2%; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,6%; Khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh tăng 19,1%; thuế thu nhập cá nhân tăng 21,3%; Lệ phí trước bạ tăng 15,4%; phí, lệ phí tăng 2,1%; Tiền thuê đất tăng 36,1%; Tiền sử dụng đất tăng 13%...

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 10/2018, lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 10 tháng, trong đó tập trung vào các khoản thu ngân sách Trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất trung ương, phí và lệ phí thuộc NSTW…).

Cùng với đó, ngành Thuế cũng đã tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ mới phát sinh, đáp ứng sáp nhập Chi cục Thuế thành các Chi cục Thuế khu vực; Tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế về đăng ký, khai thuế. Thông báo danh sách, rà soát, tổng hợp, đôn đốc các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo tài chính.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Hải quan

  Từ khóa: Ngành thuế , thu ngân sách

BÀI MỚI ĐĂNGTOP