Kinh tế

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu từ ngày 1/7/2024?

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau độ tuổi nghỉ hưu được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Theo đó, đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bổ sung quy định hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được thực hiện từ ngày 1/7/2025. Ảnh minh họa: Internet.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lưu ý, trong trường hợp đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% có tháng lẻ được tính như sau: Từ 1 đến 6 tháng được tính nửa năm, từ 7 đến 11 tháng được tính là một năm.

Để khuyến khích người lao động tiếp tục làm việc, đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ hưu, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chính phủ đã đề xuất: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra vào tháng 6/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Như vậy, từ nay đến ngày 30/6/2025, mức hưởng cấp một lần được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75 thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tác giả: Thủy Trúc

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP