Trong nước

Một phó chủ tịch tỉnh xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, có đơn xin chuyển công tác và xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nguyện vọng cá nhân, gia đình

Sáng 10-7, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hồ Đại Dũng.

Ông Hồ Đại Dũng thời điểm còn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Phutho.gov

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ nhận được đơn của ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 xin chuyển công tác và xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nguyện vọng cá nhân, gia đình.

Sau khi nhận được đơn, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Nội vụ đề xuất theo quy định. Căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước, xét đề nghị của Sở Nội vụ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc cho cán bộ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị của Sở Nội vụ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.

Tại kỳ họp thứ 8, đại diện UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Hồ Đại Dũng.

Ông Hồ Đại Dũng, sinh ngày 30-8-1972, quê quán xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, phát triển; Cao cấp lý luận chính trị.

Tại kỳ họp bất thường ngày 1-11-2018, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 14-11-2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả: Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP