Tin địa phương

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh chủ chốt ở Quảng Bình

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh này bầu khóa XVIII, trong ngày làm việc thứ hai.

Ngày 7-12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu thông tin về kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Trong buổi sáng, ông Lê Công Toán - Trưởng Ban kiểm phiếu, đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu.

Theo đó, trong tổng số 48 phiếu tín nhiệm - ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình, là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 45 phiếu, 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đạt 43 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Hai người có cùng 42 phiếu tín nhiệm cao là ông Trần Hải Châu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp Chế HĐND tỉnh Quảng Bình.

Ba người có cùng 41 phiếu tín nhiệm cao là ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Lê Văn Bảo, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Bình.

Ban kiểm phiếu thực hiện thu phiếu của các đại biểu

Trong 30 người được lấy phiếu tín nhiệm có 11 người không có phiếu tín nhiệm thấp gồm: ông Trần Hải Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Bảo - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở KH-ĐT; ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương; ông Mai Văn Minh - Giám đốc Sở NN-PTNT.

Ông Hoàng Hữu Thái - Giám đốc Sở TT-TT; ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH; ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch; ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT; ông Lê Công Hữu - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Võ Ngọc Thanh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong ba ngày từ ngày 6-12 đến ngày 8-12.

1. Ông Trần Hải Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 87,5 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,42 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

2. Ông Nguyễn Công Huấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 93,75 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

3. Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,42 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,42 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

4. Ông Nguyễn Lương Bình - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 87,5 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

5. Ông Lê Văn Bảo - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,45 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,5 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

6. Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 89,59 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

7. Ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 68,75 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,42 % tổng số phiếu thu về).

8. Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

9. Ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,5 % tổng số phiếu thu về).

10. Ông Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 62,5 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

11. Ông Đoàn Sinh Hòa - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,0 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,92 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

12. Ông Nguyễn Trần Quang - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 62,50 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

13. Ông Trần Thế Vương - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

14. Ông Trần Chí Tiến - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,0 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,92 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

15. Ông Phan Phong Phú - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,42 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

16. Ông Phạm Quang Long - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 72,92 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 25,00 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

17. Ông Phạm Quang Hải - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 70,83 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 29,17 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

18. Ông Mai Văn Minh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

19. Ông Phạm Văn Năm - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,00 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,92 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

20. Ông Nguyễn Huệ - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 79,17 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

21. Ông Hoàng Hữu Thái - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 64,58 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,42 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

22. Ông Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

23. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm .75,00 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25 % tổng số phiếu thu về).

24. Ông Nguyễn Ngọc Quý - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

25. Ông Nguyễn Chí Thắng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 70,83 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 27,08 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

26. Ông Đặng Ngọc Tuấn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

27. Ông Dương Thanh Bình - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 62,50 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25 % tổng số phiếu thu về).

28. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 60,42 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,42 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

29. Ông Lê Công Hữu - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 79,17 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

30. Ông Võ Ngọc Thanh - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP