Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Không xảy ra tình trạng lãng phí do chi phí vay nợ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc hồi âm ý kiến đại biểu về bội chi ngân sách nhà nước giảm so với dự toán được giao, trong khi phải đi vay, trả lãi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) giảm so với dự toán được giao, trong khi phải đi vay, trả lãi, gây lãng phí nguồn lực ngân sách.

Đó là ý kiến đại biểu khi thảo luận tổ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 – nội dung được Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng nay (7/6).

Tại báo cáo giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu, dự toán bội chi NSNN năm 2022 là 442.233 tỳ đồng, quyết toán là 293.313 tỷ đồng, bằng 3,07% GDP thực hiện, giảm 148.920 tỷ đồng (33,7%) so với dự toán.

Trong đó, dự toán bội chi NSTW là 417.233 tỷ đồng, quyết toán là 287.397 tỷ đồng, giảm 129.836 tỷ đồng (31,1%) so với dự toán, chủ yếu do công tác quản lý chi NSNN chặt chẽ, cắt giảm các khoản chi trong năm không phân bổ, sử dụng, thu hồi các khoản NSTW hỗ trợ cho ngân sách địa phương và sử dụng một phần tăng thu để giảm bội chi NSTW.

Trong đó hủy kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển trong nước thuộc nguồn Chương trình phục hồi không thực hiện (gói hỗ trợ lãi suất, kế hoạch giao là 16 nghìn tỷ đồng) là 15,9 nghìn tỷ đồng. Hủy kế hoạch vốn đầu tư cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý của Ngân hàng chính sách xã hội (thuộc Chương trình phục hồi) là 1,97 nghìn tỷ đồng; hủy dự toán chi thường xuyên vốn trong nước đã giao cho các bộ, cơ quan Trung ương 10 nghìn tỷ đồng; cắt giảm dự toán chi thường xuyên bố trí lĩnh vực chi chưa phân bổ (dự toán bố trí 56,3 nghìn tỷ đồng, phân bổ sử dụng 24,6 nghìn tỷ đồng, số còn lại không phân bổ hết 31,7 nghìn tỷ đồng) là 31,7 nghìn tỷ đồng.

Thu hồi chi bổ sung từ các địa phương nộp trả (tương ứng giảm chi bổ sung ngân sách địa phương) là 19,9 nghìn tỷ đồng; Giảm trả lãi (trong và ngoài nước) khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng. Dự phòng NSTW giảm 6,2 nghìn tỷ đồng, sử dụng tăng thu NSTW 2022 để giảm bội chi 5 nghìn tỷ đồng - Bộ trưởng giải thích.

Về dự toán bội chi NSĐP, theo Bộ trưởng là 25.000 tỷ đồng, quyết toán là 5.91.6 tỷ đồng, giảm 19.084 tỷ đồng (76,3%) so với dự toán do trong tổ chức thực hiện, tiến độ triển khai một số dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA ở các địa phương chậm.

“Việc huy động nguồn vốn bù đắp bội chi, trả nợ gốc trong năm 2022 được Bộ Tài chính điều hành trên cơ sở bám sát tình hình thu, chi, tồn quỹ NSTW trong năm (trước thời điểm 31/12). Thực tế, Bộ Tài chính huy động vốn thấp hơn nhiều so với dự toán được Quốc hội giao, thấp hơn cả tổng mức vay được quyết toán, không xảy ra tình trạng lãng phí do chi phí vay nợ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Cụ thể, ông Phớc giải thích, tổng nhiệm vụ huy động vốn của NSTW năm 2022 theo dự toán là 613,3 nghìn tỷ đồng. Tổng nhu cầu huy động của NSTW theo quyết toán 2022 là 479,4 nghìn tỷ đồng, giảm 133,9 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Số thực huy động đến hết năm 2022 là 270,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán, bằng 56% nhiệm vụ huy động theo quyết toán.

Trong điều hành, theo Bộ trưởng Phớc, Bộ Tài chính đã sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2022 để giảm phát hành trái phiếu Chính phủ, sử dụng nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để đáp ứng các nhu cầu chi của NSTW, tiết kiệm chi phí trả lãi vay

Nhiệm vụ huy động vốn còn lại theo quyết toán, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ và vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác, ông Phớc cho hay.

Tác giả: Nguyễn Lê

Nguồn tin: Báo Đầu tư

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP