Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Sáng 23-4, tại Hà Nội, đã khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 - sáng kiến của Việt Nam, của Thủ tướng Phạm Minh Chính - với chủ đề xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh và bền vững, lấy người dân làm trung tâm


TOP